ยินดีต้อนรับสู่ผลงานของนักเรียนในกลุ่มเซนต์จอห์น


สวัสดีค่ะ ^^

พื้นที่แห่งนี้จะรวบรวมผลงานของนักเรียนในกลุ่มของเซนต์จอห์นทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็น 7 โรงเรียน ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง

* หากคุณครูหรืออาจารย์ท่านใด ต้องการจะนำเสนอผลงานของนักเรียน กรุณาถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโด แล้วส่งมาที่ content@stjohn.ac.th ทางเว็บทีมจะนำขึ้น WiKi โดยเร็วที่สุด


- อนุบาลเซนต์จอห์น

- เซนต์จอห์นสามัญ (ประถม - มัธยม)

- เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค

- เซนต์จอห์นเทคโนโลยี

- เซนต์จอห์น Commerce

- Saint John's International School

- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Comments