Tags

  การเรียนรู้หน่วยที่ 1

  การเรียนรู้หน่วยที่ 1.งานวิเคราะห์เครื่องยนต์แก็สโซลีน

  1.1 งานวิเคราะห์เครื่องยนต์แก็สโซลีน

  1.1.1.งานซ่อมเครื่องยนต์บางส่วน

  * การเปิดฝาสูบเพื่อ

  - เปลื่ยนปะเก็นฝาสูบ , เปลื่ยนปลอกลิ้น , เปลื่ยนลิ้น , เปลื่ยนซีลหมวกวาล์ว

  - การบดหน้าลิ้นและบ่าลิ้น

  * การเปิดฝาสูบและอ่างน้ำมันเครื่องเพื่อ

  - เปลื่ยนลูกสูบ , แหวนลูกสูบ

  - เปลื่ยนปั้มน้ำมันเครื่อง , ปะเก็น , ซีลเพลาข้อเหวี่ยง

  1.1.2.งานซ่อมเครื่องยนต์ทั้งหมด

  * การยกเครื่องยนต์ออกจากห้องเครื่องยนต์

  - ถอดแยกชิ้ส่วนทั้งหมด

  - เปลื่ยนปะเก็นชุดใหญ่ , เปลื่ยนปลอกลิ้น , เปลื่ยนลิ้น , เปลื่ยนซีลหมวกวาล์ว

  - เปลื่ยนลูกสุบ , คว้านกระบอกสูบ , เปลื่ยนแหวนลูกสูบ , เปลื่ยนแบริ่งก้านสูบ , เปลื่ยนแบริ่งข้อเหวี่ยง

  - เปลื่ยนหัวเทียน , เปลื่ยนสายหัวเทียน , เปลื่ยนฝาจานจ่าย , เปลื่ยนหัวโรเตอร์(หัวนกกระจอก)

  - เปลื่ยนแพ่นครัช , เปลื่ยนลูกปืนครัช , เปลื่ยนชุดหวีครัช

  1.1.3.งานวิเคราะห์โดยภาพร่วมเพื่อซ่อมใหญ่

  *เช็คจากครบกำหนดระยะทาง

  - ครบระยะการบำรุงรักษา(กม.)

  - กำลังอัดต่ำมาก

  - สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องมาก

  - สิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงมาก

  - เครื่องยนต์มีเสียงดังมาก

  - สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก

  - ไม่มีกำลัง

  1.1.4.งานวิเคราะห์เครื่องยนต์มีเสียงดังมาก

  - เครื่องยนต์มีเสียงดังมาก

  - ชิ้นส่วนสึดหรอจากการทำงานมาก

  1.1.5.งานวิเคราะห์เครื่องยนต์เปลืองน้ำมันเครื่องมาก

  - สาเหตุมาจากอะไร

  - การสึกหรือปากแหวนมาตรงกัน

  - แหวนลูกสูบหัก

  1.2 การตรวจและวิเคราะห์สภาพโดยประสาทสัมผัส

  1.2.1.ตามองหาสิ่งผิดปกติ

  - เครื่องยนต์ร้อน , มีควันดำ , การรั่วของน้ำมัน , น้ำหล่อเย็น

  1.2.2.ด้วยหูฟังเสียง

  - เครื่องยนต์มีเสียงดังจากการกระแทก , มีเสียงดังจากสายพาน , มีเสียงดังจากท่อไอเสีย

  1.2.3.จากจมูกดมกลิ่น

  - กลิ่นไหม้

  - กลิ่นน้ำมัน

  - อื่นๆ

  1.2.4.ด้วยมือและเท้าแตะสัมผัส

  - ระยะการเหียบเบรค,ครัช

  - การสะท้านมือ

  - การเสทื่อนที่เท้า

  1.2.5.สัมผัสด้วยร่างกาย

  - การเสทื่อนแรงมาก

  - การสั่นที่พวงมาลัยจากรถวิ่งเร็ว

  - การสั่นจากยางขณะรถวิ่งเร็ว

  1.2.6.ใช้หูฟ้งเสียงในส่วนที่ฟังไม่ถึง

  - มีเสียงดังเบามาก

  -มีเสียงดังหลายเสียง

  1.3. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ มี 2 แบบ

  1.3.1.ใช้ข้อมูลบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลา

  -. ใช้ข้อมูลบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง(km)

  1.3.2.การเทียบค่าฟีลเลอร์เกจต่างๆ

  1.3.3.ค่าแรงขันแน่นนัตสกูรชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆ

  - มีเกณฑ์แต่ละบริษัทไม่เหมื่อนกัน

  1.4. การตรวจและวเคราะห์สภาพโดยใช้เครื่องทดสอบ

  1.4.1.การวัดกำลังอัด

  - มีเกณฑ์แต่ละบริษัทไม่เหมื่อนกัน โดยใช้เครื่องมือทดสอบการรั่ว

  1.4.2.การวัดกำลังอัดที่รั่ว

  - มีแบบแห้ง และแบบเปียก

  1.4.3.การตรวจวิเคราะห์ตำแหน่งกำลังอัดที่รั่ว

  - ที่ปะเก็นฝาสูบ

  - ที่ลูกสูบและกระบอกสูบสึกมาก

  - ที่แหวนลูกสูบ

  - วาล์วและบ่าวาล์ว

  งานทดสอบสมรรถะเครื่องยนต์

  การทดสอบกำลังอัดรั่วของเครื่องยนต์แก็สโซลีน

  สาเหตุที่ต้องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์หลังการรั่ว

  -ไม่มีกำลังขณะมีบันทุกมาก

  -สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิง

  -สิ้นเปลื่องน้ำมันหล่อลื้น

  -มีควันสีดำขณะเครื่องทำงาน

  เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ(Test)

  1.เครื่องทดสอบกำลังอัด (Pressure gage)

  2.เครื่องมือถอดหัวเทียน 1 ชุด

  วิธีการทดสอบกำลังอัด

  1.เป่าลมที่เบ้าหัวเทียนทั้ง 4 สูบ

  2.ใช้บ็อคถอดหัวเทียนออกทั้ง 4 สูบ

  3.ต่อสายทดสอบเข้าที่สูบ 1 ให้สุดและดูว่าเข็มชี้ที่เกจอยู่ที่ 0.

  4.สตาร์ทเครื่องยนต์ไปจนกว่าเข็มชี้ไปที่แรงดันสูงสุดให้หยุดการสตาร์ทเครื่องยนต์

  5.ทำการอ่านค่าที่วัดได้แล้วจดไว้

  6.ทำตามข้อที่ 3,4,5 และให้ทำกับสูบที่ 2 , สูบที่ 3 , สูบที่ 4

  7.เช็คค่าที่ได้ทั้ง 4 สูบกับค่ามาตรฐาน

  ความรู้เบื้องต้นในการวัดกำลังอัดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

  การวัดกำลังอัด

  - มีเกณฑ์แต่ละบริษัทไม่เหมื่อนกัน โดยใช้เครื่องมือทดสอบการรั่ว

  การวัดกำลังอัดที่รั่ว

  - มีแบบแห้ง และแบบเปียก

  การตรวจวิเคราะห์ตำแหน่งกำลังอัดที่รั่ว

  - ที่ปะเก็นฝาสูบ

  - ที่ลูกสูบและกระบอกสูบสึกมาก

  - ที่แหวนลูกสูบ

  - วาล์วและบ่าวาล์ว

  งานทดสอบสมรรถะเครื่องยนต์

  การทดสอบกำลังอัดรั่วของเครื่องยนต์แก็สโซลีน

  สาเหตุที่ต้องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์หลังการรั่ว

  -ไม่มีกำลังขณะมีบันทุกมาก

  -สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิง

  -สิ้นเปลื่องน้ำมันหล่อลื้น

  -มีควันสีดำขณะเครื่องทำงาน

  เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ(Test)

  1.เครื่องทดสอบกำลังอัด (Pressure gage)

  2.เครื่องมือถอดหัวเทียน 1 ชุด

  ใบงานที่ 1

  เรื่องการวัดกำลังอัดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

  จุดประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงวิธีอ่านเกจวัดกำลังอัดได้ถูกต้อง

  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวัดกำลังอัดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้

  เครื่องมือเครื่องที่ใช้ในการปฏิบัติ

  1.เกจวัดกำลังอัด

  2.บล๊อคถอดหัวเทียนพร้อมด้ามขัน

  3.กาน้ำมันเครื่อง

  ขั้นตอนในการปฏิบัติ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  ค่าที่วัดได้

  สูบที่ 1 มีค่เท่ากับ................Kg/cm2

  สูบที่ 2 มีค่เท่ากับ................Kg/cm2

  สูบที่ 3 มีค่เท่ากับ................Kg/cm2

  สูบที่ 4 มีค่เท่ากับ................Kg/cm2

  ค่ามาตรฐาน.......................Kg/cm2.

  ความปลอดภัย 22

  การเรียนรู้หน่วยที่ 2

  กลับสารบัญ

  ย้อนกลับ 14

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Comments

  /groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_motorvehicles/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_motorvehicles/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search