Search all wikis and blogs »

Search results in ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 19-05-2557 :: โครงการแลกเปลี่ยน IEE ณ สหรัฐอเมริกา 19-05-2557 :: โครงการนักเรียนแลกเปลี่...

ปฏิบัติการ "บรีส" ป.ปลาย เปลี่ยนโลก

[breeze change wolrd.jpg] เชิญชวนนักเรียนประถมปลายใจอาสา ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าอาสา แก้ไขปัญหาเพื่อชุมชม "เปลี่ยนแปลงสังคม เด...

ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,000 บาท

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวดวาดรูปสำหรับเด็กและเยาวชน ในโครงการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินกลุ่มเด็กและเยาวชน ชิงรางวัลกว่า 280,00...

ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เตรียมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพ...

ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 15” ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2555 ชิงเงินรางวัลกว่า 20,00...