ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป: Revisions

education_news

First created

Welcome to your wiki. To create a new page, click the New Page (+) button. To edit a page, click the Edit (pencil) button...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้นไป

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้นไป

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้นไป 23-05-2555 :: กำหนดการและหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้นไป 23-05-2555 :: กำหนดการและหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่ว...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: เปิดโลกการเรียนรู้ “แอนนิเมชั่นเพื่อสังคม” 23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: เปิดโลกการเรียนรู้ “แอนนิเมชั่นเพื่อสังคม” 23-05-2555 :: ทบ.ปรับเกณฑ์นักเรียน รด.ต้องอายุ 17 ปีขึ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10.5 (Sci-Camp #10.5) @KMUTT 23-05-2555 :: เปิดโลกการเรียนรู้ “แอนนิเมชั่น...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10.5 (Sci-Camp #10.5) @KMUTT 23-05-2555 :: เปิดโลกการเรียนรู้ “แอนนิเมชั่...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเว็บไซต์เพื่อเอาใจวัยโจ๋ที่กล้าแสดงออก 23-05-2555 :: ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

23-05-2555 :: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเว็บไซต์เพื่อเอาใจวัยโจ๋ที่กล้าแสดงออก 23-05-2555 :: ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10.5 (Sci-Camp...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

Added tag - ข่าวการศึกษา , การศึกษา , การศึกษาไทย

23-05-2555 :: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเว็บไซต์เพื่อเอาใจวัยโจ๋ที่กล้าแสดงออก 23-05-2555 :: ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10.5 (Sci-Camp...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

04-06-2555 :: ประกวดเรียงความ"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์" 23-05-2555 :: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเว็บไซต์เพื...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

04-06-2555 :: ประกวดเรียงความ"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์" 23-05-2555 :: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเว็บไซต์เพ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

11-06-2555 :: Smart Generation MC Search 04-06-2555 :: ประกวดเรียงความ"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์" ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

11-06-2555 :: โครงการ Smart Generation MC Search 04-06-2555 :: ประกวดเรียงความ"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์" ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

21-06-2555 :: ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรียนต่อป.ตรี 11-06-2555 :: โครงการ Smart Generation MC Search 04-06-2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

21-06-2555 :: ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรียนต่อป.ตรี 11-06-2555 :: โครงการ Smart Generation MC Search 04-06-2555...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 21-06-2555 :: ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรียน...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 21-06-2555 :: ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรีย...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 21-06-2555 :: ม.ศิลปากร แจกทุนคนเก่งวิทย์-คณิตย์เรีย...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

03-07-2555 ::สมัครแข่งขันประกวดวาดภาพวันแม่ ปี 2555 03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

03-07-2555 :: ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

04-07-2555 :: ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

04-07-2555 :: ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 03-07-2555 :: เปิดรับสมัครแล้ว GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,000 บาท 04-07-2555 :: ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,000 บาท 04-07-2555 :: ร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ป...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กรกฏาคม 2555 25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดวาดรูปเด็...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กรกฏาคม 2555 25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 22-07-2555 :: ออมสิน ประกวดว...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กรกฏาคม 2555 29-07-2555 :: โครงการประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า...เล่าเรื่อง” 25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยา...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กรกฏาคม 2555 29-07-2555 :: โครงการประกวดภาพถ่าย “ทางเท้า...เล่าเรื่อง” 25-07-2555 :: ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทย...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 01-08-2555 :: วันอาสาฬหบูชา กรกฏาคม 2555 29-07-2555 :: โครงการประกวดภาพถ่า...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 01-08-2555 :: วันอาสาฬหบูชา กรกฏาคม 2555 29-07-2555 :: โครงการประกวดภ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 02-08-2555 :: วันอาสาฬหบูชา 03-08-2555 :: วันเข้าพรรษา กรกฏาคม 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 01-08-2555 :: องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2556 02-08-2555 :: วันอาสาฬหบูชา 03-08-2...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 15-08-2555 :: ปฏิบัติการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก 01-08-2555 :: องค์ประกอบและค่าร้อยละ Adm...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

สิงหาคม 2555 15-08-2555 :: ปฏิบัติการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก 01-08-2555 :: องค์ประกอบและค่าร้อย...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กันยายน 2555 06-09-2555 :: ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 8 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กันยายน 2555 06-09-2555 :: ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 8 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กันยายน 2555 14-09-2555 :: English Course for your Kids 06-09-2555 :: ค่ายเยาวชนรักษ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

กันยายน 2555 14-09-2555 :: English Course for your Kids 06-09-2555 :: ค่ายเยาวชนรัก...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2555 17-10-2555 :: ค่ายเปิดบ้านสาสุขแห่งธรรม..."เพาะสาธารณสุขครั้งที่ 1 กันยายน 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2555 17-10-2555 :: ค่ายเปิดบ้านสาสุขแห่งธรรม..."เพาะสาธารณสุขครั้งที่ 1 กันยายน 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2555 17-10-2555 :: เปิดบ้าน 2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรรมศาสตร์ 17-10-2555 :: ค่ายเปิดบ้านสาสุขแ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2555 17-10-2555 :: เปิดบ้าน 2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรรมศาสตร์ 17-10-2555 :: ค่ายเปิดบ้านสาสุ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2555 17-10-2555 :: เปิดบ้าน 2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรรมศาสตร์ 17-10-2555 :: สทศ. เปิดรับสมัคร...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2555 02-11-2555 :: Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 ตุลาคม 2555 17-1...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2555 02-11-2555 :: Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 ตุลาคม 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2555 14-11-2555 :: วันบิดาแห่งฝนหลวง 02-11-2555 :: Thaioil Group Energy Innovation Contest...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

1111 2222 พฤศจิกายน 2555 14-11-2555 :: วันบิดาแห่งฝนหลวง 02-11-2555 :: Thaioil Group Energy Innova...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2555 14-11-2555 :: วันบิดาแห่งฝนหลวง 02-11-2555 :: Thaioil Group Energy Innovation Conte...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 14-11-2556 :: เลื่อนสอบแอดมิชชั่นปี 2557 เร็วขึ้น รับอาเซียน พฤศจิกายน 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 14-11-2556 :: เลื่อนสอบแอดมิชชั่นปี 2557 เร็วขึ้น รับอาเซียน พฤศจิกายน 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 14-11-2556 :: เลื่อนสอบแอดมิชชั่นปี 2557 เร็วขึ้น รับอาเซียน พฤศจิกายน 2555 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 14-11-2556 :: เลื่อนสอบแอดมิชชั่นปี 2557 เร็วขึ้น รับอาเซียน 13-11-2556 :: รัฐบาลออสเต...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 18-11-2556 :: SINGHA BIZ COURSE6 เปิดรับนศ.ร่วมเรียนรู้ธุรกิจพร้อมก้าวสู่ AEC 14-11-2...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

Added tag - hot

พฤศจิกายน 2556 18-11-2556 :: SINGHA BIZ COURSE6 เปิดรับนศ.ร่วมเรียนรู้ธุรกิจพร้อมก้าวสู่ AEC 14-11-2...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 19-11-2556 :: รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สั่งมหาวิทยาลัยยุบระบบรับตรง 18-11-2556 :: SI...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 19-11-2556 :: รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สั่งมหาวิทยาลัยยุบระบบรับตรง 18-11-2556 :: S...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 19-11-2556 :: รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สั่งมหาวิทยาลัยยุบระบบรับตรง 18-11-2556 :: S...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤศจิกายน 2556 29-11-2556 :: "Microsoft" มอบสิทธิ์สำหรับนักศึกษาผ่านโครงการ "Student Advantage" เพิ่มโอกาสให้นัก...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ธันวาคม 2556 10-12-2556 :: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2557 เ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ธันวาคม 2556 10-12-2556 :: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

ธันวาคม 2556 10-12-2556 :: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

มกราคม 2557 09-01-2557 :: สพฐ.ให้โรงเรียนในกรุงพิจารณาเปิด-ปิดเอง เตรียมรับมือม็อบ ธันวาคม...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

มกราคม 2557 09-01-2557 :: สพฐ.ให้โรงเรียนในกรุงพิจารณาเปิด-ปิดเอง เตรียมรับมือม็อบ ธันว...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคา 2557 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 2557 09-01-2557 :: ส...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคา 2557 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 2557 09-01-2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคา 2557 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 2557 09-01-2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 2557 09-01-2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

Repairing bad index entry

พฤษภาคม 2557 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 2557 09-01-2557 ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 07-05-2557 :: 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบเรียนภาษาไทย มกราคม 25...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 07-05-2557 :: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ยกเลิกสอบ U-NET 06-05-2557 :: ย้อนรำลึกแบบ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 14-05-2557 :: โครงการ Focus Model By eduzones expo 2014 07-05-2557 :: สถาบันทดสอบทางการศ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 19-05-2557 :: โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 22 ชิงทุนฟรีและทุนสมทบประเทศต่างๆทั่วโลก ...

ข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

พฤษภาคม 2557 19-05-2557 :: โครงการแลกเปลี่ยน IEE ณ สหรัฐอเมริกา 19-05-2557 :: โครงการนักเรียนแลกเปลี่...