Tags

อีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC


ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 2000 ซึ่งเป็นช่วงที่โลกตื่นตัวกับสิ่งที่เรียกว่า Millennium Bug ที่ ณ ตอนนั้นคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลต่างๆ ทำให้ระบบล่มและเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับทุกๆ อุตสาหกรรมและธุรกรรมที่อาศัยระบบข้อมูลในการดำเนินกิจกรรม ความกังวลและสับสนที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากเราทุกคนไม่ทราบว่าภายหลังจากที่นาฬิกาเดินผ่านเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธ.ค. 1999 แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้


สำหรับประเทศไทยกำลังตื่นตระหนกเพราะ AEC คือสิ่งใหม่เราต่างพยายามหาความรู้ว่านัยสำคัญของ AEC ที่จะส่งผลต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจภายในประเทศเราคืออะไร เราต้องปรับตัวอย่างไร เราต้องทำอย่างไรให้สามารถก้าวทันเพื่อนบ้านร่วมกลุ่ม AEC และ “แข่งขัน” ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงเพราะประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวิตก ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเปิดกว้างของ AEC ที่ทุกประเทศในกลุ่มสามารถทั้ง “แสวงหาความร่วมมือ” หรือ”สร้างโอกาสในการแข่งขัน” เพื่อความเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้น


ความร้อนรนในเรื่องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อรับAEC มีด้วยกันหลายด้าน แต่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากและเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างดีในยุคหลัง AEC ก็คือ เรื่องของ”การศึกษา”


จากที่ได้รับฟังในเรื่องนี้ มีความเห็นว่าเรื่อง ปัญหาของการศึกษาไทยจากอดีตมาจนถึง ณ ปัจจุบันโดยมากมักถูกมองโฟกัสอยู่สองประเด็น ก็คือเรื่องของ”ระบบ” และ “เนื้อหา” ของการศึกษาในไทย ซึ่งถูกมองว่ายังมีปัญหาในการปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และเรื่องอื่นๆในโลกที่หมุนอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ ปัญหาเรื่องของ”ระบบการเรียนการสอน” ที่เน้นเรื่องการท่องจำไม่ท้าทายให้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และสร้างประเด็นเพื่อแตกความคิดใหม่ๆจากเรื่องเดิมๆ

นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของ”เนื้อหาของบทเรียน” ที่ล้าสมัย บ้างก็มองว่าเนื้อหาเป็นการปลูกฝังในเชิงความคิดที่ถูกอิทธิพลของระบบการปกครองและแนวคิดทางการเมืองของแต่ละยุคสมัยเข้ามาครอบงำ และไม่มีการปรับไม่มีการตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เปรียบเสมือนกับ Software ของระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ โปรแกรมต่างๆ ควรถูกอัพเดตตามยุคสมัยที่ผ่านไปเพื่อความคล่องตัวในการทำงานของระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่มีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันก็คือในส่วนคุณภาพของ Hardware ซึ่งก็เปรียบได้เหมือนกับเด็กและเยาวชนที่จะถูกป้อน Software เข้าสู่หัวสมอง โดยลองจินตนาการไปอนาคตข้างหน้าเมื่อวันที่ AEC มาถึง เชื่อว่าในที่สุดแล้วประเด็นเรื่องของ”ระบบและเนื้อหา” ของการศึกษาที่เริ่มได้รับความสนใจและกล่าวถึงกันมาตลอดจะเริ่มถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปรับตัวตามประเทศร่วมกลุ่ม AEC ด้วยกันได้ ถึงแม้จะไม่ใช่การแก้ได้ในเวลาอันสั้น แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดก็คงต้านทานความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากการเปิดกว้างของ AEC จะส่งผลให้ Software ที่เกี่ยวกับการศึกษาสามารถเคลื่อนที่ผ่านพรมแดนประเทศได้ไม่ยาก การเปิดกว้างส่งผลให้ภาครัฐมีการเปรียบเทียบและอาจนำมาซึ่งความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างพันธมิตรใน AEC โรงเรียนสถานศึกษา มีทางเลือกในการรับหลักสูตรข้างนอกเข้ามา มีการรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาแล้วเข้ามาเพื่อให้คาแนะนำและปรับปรุง รวมถึงเป็นบุคลากรที่มีส่วนในการเปลี่ยน Software ของระบบได้


อย่างไรก็ตาม การเปิดกว้างของ AEC จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ของประเทศไทยหรือการเตรียมความพร้อมของผู้เยาว์ของประเทศไทยแต่อย่างใด จากการที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยและทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง Unicef ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาระดับปฐมวัยของประเทศไทยมากขึ้น และเป็นการเปิดหูเปิดตา ให้เห็นว่าประเทศไทยเองยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระดับปฐมวัย (Early Childhood Development – ECD) หรือเด็กตั้งแต่ 0-6 ขวบอยู่


ในเรื่องของการศึกษา คิดว่าก่อนที่เราจะไปโฟกัสกันถึง Software ที่กล่าวไปข้างต้น ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะหันมาให้ความสนใจกับเรื่องพื้นฐานของประเด็นนี้กันเสียมากกว่านั่นคือ เรื่องของ”สิทธิในการมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในวัยที่เหมาะสมของเด็กไทย” เพราะมีผลการวิจัยที่รับรองว่าเด็กที่ได้รับการพัฒนาในระดับปฐมวัยจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากกว่าเด็กที่ขาดการพัฒนาในระดับดังกล่าวนอกจากนี้แล้วงานวิจัยจากหลายๆ ประเทศยังแสดงผลพ้องกันว่า เด็กที่ได้รับการพัฒนาในระดับปฐมวัยมีความพร้อมมากกว่าเมื่อเข้าสู่การพัฒนาภาคบังคับ อยู่ในระบบการศึกษาต่อเนื่องนานกว่า แสดงความใส่ใจในการพัฒนามากกว่าและแน่นอนประสบความสำเร็จในการพัฒนามากกว่าเด็กที่ขาดการพัฒนาปฐมวัย และโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์แล้ว ผมเชื่อว่าการพัฒนาในระดับปฐมวัยจะส่งผลต่อเนื่องยาวนานในชีวิตของประชากรผู้ใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาในระดับปฐมวัยมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนา ด้านหน้าที่การงาน ไปจนถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มากกว่าผู้ใหญ่ที่ขาดการพัฒนาในช่วงดังกล่าว โดยสมมติฐานขึ้นมาง่ายๆว่าถ้า 2 ประเทศเพื่อนบ้านใน AEC มีเด็กอยู่ประเทศละ 100 คน ในประเทศแรก 80 คนได้สิทธิรับการศึกษาในวัยที่เหมาะสม ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งมีเพียงแค่ 61 คน ประเทศที่ได้เปรียบกว่าก็คือประเทศแรก เพราะความเป็นไปได้ที่เด็ก 80 คน จะพัฒนาขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพย่อมมีมากกว่าประเทศที่สองอย่างแน่นอน


สำหรับประเทศไทยในตอนนี้ตัวเลขล่าสุดของโอกาสเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเด็กอายุ 3-5 ขวบ อยู่ที่เพียง 61% เท่านั้นซึ่งก็เป็นผลมาจากหลายๆ ประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางสังคมและนโยบาย รวมถึงรูปแบบการบริหารงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เช่น ปัญหาเด็กเร่ร่อน ไร้สัญชาติ ปัญหาความยุ่งยากในการแจ้งเกิดในบางพื้นที่ทุรกันดาร ยังไม่นับถึงจำนวนเพียงแค่ 34% ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จากจำนวน 8,276 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น ที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำในการให้บริการดูแลเด็กเล็กในปี 2551 ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ “สิทธิ” ที่พึงจะได้ของเด็กในการเข้าระบบการศึกษาที่มีคุณภาพถูกลิดรอนไป


เรื่องนี้คิดว่าไม่ต่างอะไรกับการมองเป็นการลงทุนระยะยาวครับ AEC เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน ทุกประเทศมีโอกาสที่จะพัฒนานโยบายต่างๆ เพื่อที่จะให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและเอื้อต่อศักยภาพโดยรวมของกลุ่ม AEC ไปพร้อมๆ กันและในเมื่อเรื่องของการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพประเทศ เราเองในฐานะประเทศสมาชิกต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากการพัฒนาระบบและเนื้อหาการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวางกฎระเบียบและแนวนโยบายต่างๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาในระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพเป็นของขวัญรับ AEC ที่เด็กทุกคนควรได้


ที่มา : เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (โพสต์ทูเดย์)


Comments

/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search