Tags

  ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน


  ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่าใช้จุดแข็งของตนเองในด้านแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาผลักดันธุรกิจ (BPO) Business Process Outsourcing ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับประเทศในฐานะเป็นแหล่ง Outsourcer ในอาเซียนอีกด้วย


  ผลพวงจากการเติบโตของธุรกิจ BPO ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยรวม ท าเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มงานให้แก่ชนชั้นกลาง เพิ่มกำลังการบริโภค นอกจากนี้ ภาคธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยในย่านธุรกิจของเขตเมืองใหญ่ก็เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริษัทไทยด้วย


  ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการเมื่อเกิดปัญหาทางด้านไอที บริษัทอาจไม่ต้องมีแผนกไอทีโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีจ้างบริษัทข้างนอก (Outsourcer) ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์หรือล็อกอินเข้าเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขเครื่องหรือระบบที่มีปัญหา บริษัทจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างพนักงานประจำในแผนกไอที


  อย่างที่เราเห็นอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่ง Outsourcer รายใหญ่ ที่ช่วยลดต้นทุนการบริการได้อย่างมีนัยยะสำคัญให้กับบริษัทในแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยพนักงานรับสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์สามารถบอกท่านได้ว่าหิมะตกที่ชิคาโก ในขณะที่นั่งอยู่ในออฟฟิศที่เมืองเดลีท่ามกลางแสงแดดจ้า


  ปัจจุบันความสนใจการใช้บริการ BPO ในประเทศอินเดียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่หลายบริษัทเริ่มหันมามองหรือขยายฐานต่อมาที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยหวังจะใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับตลาดอาเซียน แม้ว่าค่าครองชีพในอินเดียจะต่ำกว่าในฟิลิปปินส์ แต่การทำธุรกิจ BPO ในฟิลิปปินส์เสียภาษีน้อยกว่า อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเต็มที่

  รัฐบาลฟิลิปปินส์ส่งเสริมธุรกิจ BPO โดยออกกฎหมายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้


  - ยกเว้นภาษีเงินได้ 4-6 ปี พร้อมกับเสียภาษีเพียง 5% จากกำไรขั้นต้นหลังจากช่วงยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีท้องถิ่น

  - ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ

  - ยกเว้นภาษีส่งออก และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  - อนุญาตให้สามารถจ้างงานพนักงานต่างชาติได้


  สมาคมรับจ้างบริหารระบบธุรกิจและไอทีในฟิลิปปินส์ หรือ The IT and Business Process Association of the Philippines (IBPAP) คาดว่าธุรกิจ BPO จะสร้างงานให้กับคนฟิลิปปินส์กว่า 9.5 แสนคน สร้างรายได้กว่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และคาดว่าธุรกิจ BPO จะเติบโต โดยสร้างงานเพิ่มขึ้นราว 37% เป็น 1.3 ล้านคน ในปี 2559 โดยในส่วนของรายได้เติบโตราว56% เป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี


  ในปี 2555 ธุรกิจ BPO สร้างรายได้ให้ประเทศ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจาก 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2011 จากจุดแข็งของประเทศในเรื่องนี้รวมทั้งการสนับสนุนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เราเห็นบริษัทต่างชาติบางบริษัทในประเทศไทยเริ่มย้ายฐานไปใช้บริการประเภทนี้ในประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับนักธุรกิจไทย ขอให้ลองมองจุดแข็งของตัวเอง ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากทิศทางที่เกิดขึ้นนี้


  ที่มา: กรรมการบริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

  Comments

  /groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search