Tags

  2000-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

  1.อุปกรณ์จับยึดและปะเก็นกันรั่ว

  2.เครื่องมือซ่อมและบริการงานช่างยนต์

  3.เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์

  4.วิวัฒนาการและชิ้นส่วนเครื่องยนต์

  5.การทำงานเครื่องยนต์เบนซิน

  6.การปรับแต่งเครื่องยนต์จักรยานยนต์

  7.ระบบไฟสตาร์ตเครื่องยนต์และไฟประจุแบตเตอรี่

  8.ระบบไฟจุดระเบิดและการตั้งไฟ

  9.ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

  10.น้ำมันและแก๊สเชื้อเพลิง

  11.ระบบไอดีเครื่องยนต์เบนซิน

  12.ฝาสูบและกลไกควบคุมลิ้น

  13.ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

  14.การตรวจซ่อมชุดลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยง

  15.การบำรุงรักษาและติดเครื่องยนต์เบนซิน

  16.การทำงานเครื่องยนต์ดีเซล

  17.ระบบน้ำมันดีเซลและการติดเครื่องยนต์ดีเซล

  กลับหน้าแรก.

  Comments