Tags

  6.การทำสุญญากาศและเติมสารความเย็น

  6.การทำสุญญากาศและเติมสารความเย็น (ท.ย)

  การเติมน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์

  - การตรวจสอบปริมาณน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์โดยการเทน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าออกให้หมด.

  - ตวงน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ให้ได้ตามค่าที่กำหนดของคอมเพรสเซอร์แล้วเติมลงไป

  การทำสูญญากาศ

  - การต่อสายชุดแมนิโฟลด์เกจเข้าระบบทำสุญญากาศ

  - สายสีแดงเข้าด้าน Hight

  - สายสีน้ำเงินเข้าด้าน Low

  - สายสีเหลืองเข้าเครื่องทำสูญญากาศ

  - ทำสูญญากาศไว้ 30 นาที

  - เช็ครั่วโดยตูที่เข็มวัดทั้งสองต้องอยู่กับที่

  การบรรจุสารความเย็น

  - ติดเครื่องยนต์ให้รอบอยู่ที่ 2000 รอบ

  - เปิดวาวล์ที่ถังน้ำยาแอร์และไล่ลมที่ปลายสาย

  - เปิดวาวล์สี่น้ำเงินเพื่อให้น้ำยาแอร์เข้าระบบ

  - มองที่กระจกดูสารความเย็นจะเห็นฟองของสารความเย็นเข้าระบบขณะบรรจุ

  - ดูที่เกจวัดแรงดันด้าน Low side และ Hight side

  แรงดันตามกำหนด

  • ด้านความดันต่ำ ประมาณ 30 - 40 PSI

  • ด้านความดันสูง ประมาณ 200 - 250 PSI

  • การอ่านค่าแรงดันต้องปิดวาวล์ทั้ง 2 ด้านขณะอ่าน

  - หลังบรรจุสารความเย็นแล้วให้ถอดสายสีเหลืองออก

  การตรวจสอบการรั่ว

  - ติดเครื่องยนต์ความเร็วรอบเดินเบาประมาณ 1000 - 1200 รอบ

  - ใช้ผงซักฟอกตีให้เป็นฟอง แล้วนำฟองมาวางบนข้อต่อสายทุกจุดดูการรั่วจะมีฟองของสารความเย็นพุดขึ้นมาตามข้อต่อที่รั่ว

  - ทำการแก้ไขโดยขันข้อต่อที่รั่วให้แน่นแล้วเช็คด้วยฟองอีกครั้งหนึ่งว่าหยุดรั่วหรือไม่

  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_motorvehicles/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_motorvehicles/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search